قهوه میکس 100% روبوستا تام کینز

قیمت اصلی 6,820,000ریال بود.قیمت فعلی 6,350,000ریال است.

قهوه میکس 50% عربیکا تام کینز

قیمت اصلی 8,100,000ریال بود.قیمت فعلی 7,600,000ریال است.

قهوه میکس 70% روبوستا تام کینز

قیمت اصلی 7,100,000ریال بود.قیمت فعلی 6,750,000ریال است.

قهوه میکس 80% عربیکا تام کینز

قیمت اصلی 8,550,000ریال بود.قیمت فعلی 7,700,000ریال است.

قهوه میکس 90% روبوستا تام کینز

قیمت اصلی 6,950,000ریال بود.قیمت فعلی 6,450,000ریال است.